Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

De fire bedste løsninger i forandringsledelse og change management

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Fire bedste løsninger til Change Management og Forandringsledelse

Hvorfor er forandringsledelse og change management så svært? Har du nogensinde prøvet at ændret nogle gamle indgroede vaner i dig selv? Har du nogensinde prøvet at få andre til at ændre deres måde at gøre tingene på. Det er ikke let. Ikke nødvendigvis fordi folk bevidst er modsatte eller på tværs, men fordi vores hjerne ikke kan arbejde så hurtigt med nye ting.

Når vi bliver udsat for forandringer, så slukker store dele af hjerne, og vi står tilbage med den ældste del af hjernens funktioner. Det er populært ofte bliver omtalt som Krypdyrshjernen. Den del af hjernen har basalt set kun to settings – angrib eller flygt. Det var sikker meget smart tidligere men når vi taler om change management og forandringsledelse, så kommer vi i kambolage med disse to valgmuligheder.

Dette kan jo hurtigt blive et seriøst problem når vi nu prøver at etablere et godt fundament for change management og forandringsledelse.

Der er 4 ting du kan gøre aktivt for at minimere problemerne og hjælpe din forandringsproces på vej.

Gå efter problemet – ikke løsningen på forandringen

Hvis de involverede ikke kan se problemet, så er de heller ikke på udkig efter en løsning. Hvis der ikke er noget umiddelbart behov for forandring, så er der meget få der frivilligt vil initiere det, og endnu flere der aktivt vil modarbejde det.

Et klassisk eksempel er oprydning. Jeg er sikker på at du på et eller andet tidspunkt har tænkt at nu skulle du også have ryddet op, men aldrig fået det gjort. Ikke før du evt skal flytte, så kommer oprydningsplanen pludselig op på listen. Det er ikke blevet mere interessant, men nu er det pludselig blevet nødvendigt, og derfro får du det gjort.

For at skabe et godt fundament for forandringsledelse og change management er du nød til at få ram på folks følelser. Som med oprydningseksemplet, så skal du føle at det er nødvendigt før du kan tage dig sammen til at lave ændringen. John kotter skriver meget rammende at

”Motivation is not a thinking word; it’s a feeling word.”

Mennesker har brug for en reel følelse af trussel et stor krise eller være massivt utilfredse før de har nok motivation til at starte processen med at aflære gamle handlemønstre, og tillære sig nye made at gøre ting på. Det er lidt vigtigt at tænke på hvordan individer håndtere change management og forandringer.

Mennesker er dog ikke helt så simple. Hvis vi laver for meget fornemmelse for kriser og der er for meget ild i den Burning platform, så kan mennekset slet ikke håndtere det, og går direkte til panik. Når først mennesket er gået i panik, så er det meget svært at få dem til at arbejde målrettet med noget konkret, og meget af den positive momentum der var blevet skabt er pludselig gået helt fløjten igen.

Hvis du er nød til at skabe en meget kraftig brændende platform, så er du samtidigt nød til at gøre den fremtidige situation så attraktiv at panikken over at midste det gamle tildels bliver afløst af forventningen til resultatet af forandringe – den nye situation.

Fokusere din opmærksomhed på forandringsprocessen

Når du har fået folk overbevist om at den gamle måde at gøre ting på ikke længere er tidsvarende, så er du nød til at få dem til at tænke på en ny måde. Dette kan du gøre ved at have en krystalklar vision for hvor i skal hen og hvad formålet med det nye sted er.

Du som leder ser de store linier, men de fleste i organisationen ser på de praktiske ting i hverdagen. Det kan være ganske små praktiske ændring so at kopimaskinen og printeren ikke længere er ganske tæt på, men er blevet flytter til et fælles rum for at sikre bedre udluftning.

Du kan bruge oprydningseksemplet fra tidligere igen. I lang tid har det ikke været nødvendigt at rydde op, men pludselig melder DMI om fare for skybrud, og så bliver det meget hurtigt meget aktuelt at få ryddet op i kælderen.

Fokus er essentielt fordi den aktive del af hjernen kun kan holde et par tanker igang på samme tid. Det værste du kan gøre i en change management og forandringsledelse situation er at overvælde dine folk med massive mængder af information og detaljer.

Du kan få en god indsigt hvis du prøver at skældne mellem den overordnede mission og de enkelte objektiver. Hvis du kan koble de nye aktiviteter til den overordnede mission, så vil det blive lettere for medarbejderne at købe ideen, op dermed bliver din opgave som forandringsleder meget lettere. Man kan tegne et billede der viser dette. Det har altid være menneskets behov af få noget at spise, men det er tilfældigt om vi har jaget eller dyrket maden.

Alle skal engageres i forandringen

Du skal røve at tænke på en rolle til alle i den change og forandring i skal til at gennemgå. Årsagen er at ved at give alle en rolle, så bliver det lettere at identificere sig med projektet istedet for at det er noget der blver gjort imod dem. Hvis alle føler de har noget at bidrage med, så har man automatisk skabt det ejerskab der skal til før forandringen bliver en succes. Forandringsledelse er lige så meget et spørgsmål om forventningsafstemning og deltagelse, som det er en reel ledelsessituation.

Udsigten til forandring skaber usikkerhed og uro i mennesker. Usikkerhden bliver meget lettere at overvinde når hver person føler de har noget at deltage med, og deres mening bliver hørt og vægtet.

Hvis vi skal kigge lidt på hjernen igen, så kan man se at det at deltage i en diskussion om noget skaber langt flere forbindelser i hjernen end bare passivt at læse noget. Egen konklussioner sidder bare meget bedre fast end blot at få presenteret andres konklussioner.

Samtidigt, så ser det ud til at jo mere oplyste mennesker er jo bedre føler de sig rustet til at imødegå forandringer og deres usikkerhed bliver meget mindre. Indlæringen bliver meget stærkere, og de har også en positive effekt på de mennesker de taler med i løbet af dagen.

Når du kommunikere, så gør det simpelt og kraftfuldt

Der er et par punkter du kan overveje når du skal lave din kommunikation.

  1. Ord er vigtige. Det er jo selvindlysende tænker du måske, men det er forbløffende så tit en enkelt kommentar eller uovervejet ord i en presentation kan køre hele forandringsprocessen ud på et sidespor. Det kan være ganske simple tig, som en salgsorganisation der skal arbejde mere sammen, hvorefter lederen i samme møde udskriver en ny salgskonkurrence med bonus for individuelt salg…
  2. Ord er vigtige, men ikke så vigtige som billeder. Brug billeder til at skabe en forbindelse mellem den nuværende situation og den fremtidige situation. De følelser man kan bruge billeder til at skabe er umådeligt vanskelige at skabe med ord alene. Endnu bedre er det at bruge et eksempel til at vise fordele ved den nye situation.
  3. Effektiv kommunikation kræver gentagelse. Fik jeg sagt at effektiv kommunikation kræver gentagelse? Der kan ske så meget med den menneskelige kommunikation at det snarere er reglen end undtagelsen at der går noget galt hvis man kun gør det en gang. Du kan ikke forvente at dit budskab er forstået klart og komplet efter blot en gennemgang. Du har heldigvis masser af kanaler du kan kommunikere med, og du skal bruge dem alle for at være sikker på at du har fået ram på alle i organisationen, og at alle har forstået det samme budskab. Stil spørgsmål for at se om dit budskab er blevet opfattet som det var tiltænkt, og lav så mere kommunikation hvis det ikke er tilfældet.

Mennesker er ikke bevidst modstandere af forandring det er bare kodet så dybt i os at vi automatisk går i modstands tankegang når forandringsledelse og change management kommer på agendaen. Du kan aktivt påvirke forandringsprocessen med disse 4 trin:

Sælg problemet – ikke løsningen

Du kan hjælpe med at komme videre, især hvis de har det ”godt” der hvor de er.

Fokusere på forandringsprocessen

Du skal være krystal klar på din vision og hvorfor i skal derhen

Alle skal engageres i processen

Hvis du får alle med, så kan i løse alle problemer, og den fremtidigt situation bliver meget lettere at styre fra et forandringsledelses synspunkt.

Hold din kommunikation simpel og klar

Brug billeder til at fange interessen og kommunikere det til alle du kan komme i tanke om.

Forandrigsledelse og Change management er ikks så svært, men det hjælper at bruge de rigtige værktøjer.

Denne artikel blev første gang publiseret den 2. feb, 2017 med denne overskrift De fire bedste løsninger i forandringsledelse og change management af her influencers.dk/fire-bedste-løsninger-til-change-management-og-forandringsledelse-39.php/ under overskriften De fire bedste løsninger i forandringsledelse og change management og markeret med disse nøgleord Forandringsledelse, Change Management samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen Forandringsledelse og change management er en luftig størrelse, men med de rigtige værktøjer bliver det ganske let at gennemføre forandringsprojekter og changes.

Artiklen har fået
4.3 stjerner i 33 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel