Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

Markedsføring online og Søgemaskineoptimering når man hellere vil bygge stort fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Konglomeratbygning og kernekompetencetankegang ved søgemaskineoptimering. Skal man lave SEO in-house eller skal man få nogen til at hjælpe sig? Der er ingen tvivl om at mange gerne vil prøve selv, men de opdager hurtigt hvor tidskrævende det er.

Paradokset mellem konglomeratbygning og kernekompetencetankegang skal forstås således, at virksomheder på den ene side bliver større og større (bygger konglomerater) og på den anden side bliver mindre og mindre (koncentrerer sig om sine kernekompetencer).
FinTech kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Det tilsyneladende paradoks mellem konglomeratbygning og fokus på kernekompetencer bliver forenet, når vi snakker søgemaskineoptimering. Vi ser således, at den specialiserede virksomhed med fokus på kernekompetencerne er mere fremtrædende end nogensinde før. Denne specialisering fører en bølge af overvejelser med sig. Hvis kundernes forventninger bliver mere sofistikerede, kan en specialiseret virksomhed måske ikke længere levere alle ydelser i forbindelse med frembringelsen og leveringen af produktet eller servicen. Det bliver derfor nødvendigt at indgå samarbejde med andre virksomheder, som har de manglende kompetencer.

I det øjeblik en virksomhed erkender, at den ikke længere er i stand til at servicere sine kunder alene, bliver det nødvendigt at have en netværkstankegang. En tankegang hvor man tænker på, hvordan man kan anvende andre virksomheders eller personers kompetencer til at tilfredsstille ens kunders forventninger, samtidig med at man overvejer, hvorledes man skaber værdi for sine samarbejdspartnere [Arentoft, YalaYala, Interview, 2001]. Kort sagt udvider man sit mulighedsfelt for at kunne reagere hurtigere på ændrede forhold i omverdenen og i ens virksomhed ved at kunne indgå samarbejde med en eller flere virksomheder/personer. Hermed øges behovet for samarbejdspartnere for at kunne levere det endelige produkt til kunden. Man holder altså fast i sine kompetencer men opbygger alligevel et konglomerat gennem samarbejde.

Søgemaskineoptimeringen kan således opfattes som det seneste skud på stammen indenfor kompetencebevidsthed, og et godt eksempel på hvorledes forretningsudvikling, ekspansion og snævert kompetencefokus kan forenes. Vi ser således at virksomhedernes kompetencebevidsthed har drevet dem til at tænke utraditionelt og skabe søgemaskineoptimering i forsøget på at udnytte og udvikle sine kompetencebaser på bedst mulig måde.

Det bliver med netværkssamfundet vanskeligere at definere, hvad der er indenfor og udenfor en organisations grænser. Den hastige udvikling medfører en nødvendig specialisering, som gælder for både mennesker og virksomheder. Man skal være i stand til at lave produkter og services med en højere og højere kompleksitetsgrad for delvist at kunne differentiere sig fra andre og delvist at kunne leve op til mere sofistikerede kundeforventninger.

Også den stigende udviklingshastighed og i særdeleshed den teknologiske udvikling stiller krav til virksomhedernes kompetencebaser. Varigheden af en kernekompetence bliver kortere, og den forkortede kompetencelivscyklus medfører et forstærket fokus på, hvorledes disse kompetencer kan udnyttes og kapitaliseres inden for en kort tidshorisont. Det er også en af grundene til, at man ser på, hvorledes kompetencerne kan anvendes i andre brancher.

Profitorientering og immaterielle værdier som en driver for SEO strategien

Paradokset mellem profitorientering (materielle værdier) og immaterielle værdier er opstået, fordi vi på den ene side efterstræber mere velstand (vi vil have det bedre end sidste generation) og på den anden side har så meget materiel velstand – i hvert fald i den vestlige verden – at fokus nu rettes mod de blødere ting i tilværelsen.

Virksomheders søgen efter profit har bla. ført til en øget interesse i brancher og markeder, som ligger uden for det hidtidige forretningsområde. Dette skyldes ifølge en at ”virksomheder i overskudssituationer har kræfter til at se udover sin egen branche”. Man spejder efter muligheder over en meget bredere vifte af brancher end tidligere for at komme ud over de begrænsninger, som sættes af udviklingen på de markeder, man traditionelt opererer på. På den måde rykker flere og flere brancher tættere på hinanden, og søgemaskineoptimeringen er en realitet.

Den stigende fokus på immaterielle værdier har været medvirkende til at anskueliggøre, at nutidens kunder i højere grad investerer i oplevelser og identitet end i et egentligt produkt, når der købes eksempelvis Coca-Cola, LEGO eller Carlsberg. Af samme årsag begynder mange virksomheder at overveje, om de kan anvende deres immaterielle ressourcer som for eksempel et godt brand til at bevæge sig ind på nye forretningsområder. Det er således muligt at klemme en stor profit ud af de immaterielle værdier. Mange af disse overvejelser fører til, at virksomheder initierer søgemaskineoptimering ved at gå sammen med virksomheder fra andre brancher for at udnytte et stærkt brand og et godt image fra den ene virksomhed og indgående branchekendskab fra den anden.

Søgemaskine strategien bliver påvirket

Samtidig betyder vores orientering mod det immaterielle, at vi involverer os mindre i de køb, vi betragter som rutinekøb eller standardkøb (top 10). Virksomheder, som udbyder disse produkter og services, vil dermed være i stand til at samle mange produkter under den samme paraply og på den måde forenkle købsprocessen for kunderne. Det gælder eksempelvis de finansielle supermarkeder og forsyningsvirksomhederne (el, vand, varme mv.), som med dette udgangspunkt har skabt FinTech.

Globalisering og lokalt fokus for din reklame kampagne og søgemaskineoptimering

Paradokset mellem globalisering og ”lokalisering” bliver ofte sammenfattet til ”think global – act local”. Vi skal kunne forstå, hvad der sker globalt men huske, at vi lever lokalt.

Globaliseringen påvirker virksomhedernes mentale modeller og verdensopfattelse. I takt med at tidligere stabile geografiske grænser nedbrydes gennem aftaler som Schengen og NAFTA, ser man nye samarbejdsmuligheder på tværs af geografiske skel. Denne holdningsændring vil også kunne få den afledede betydning, at virksomheder vil se nye samarbejdsmuligheder på tværs af brancheskel.
FinTech kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Desuden er globaliseringen medvirkende til at skabe en netværkstankegang. Man accepterer andre virksomheder, andre kulturer, andre medarbejdere nemmere og hurtigere, da man møder dem og handler med dem hver dag. Der vil dermed oftere opstå situationer, hvor virksomheder naturligt mødes og spørger; ”skulle vi ikke lave et eller andet sammen?”.

Når virksomheder og personerne i dem begynder at tænke i netværk forstærkes mulighedsfeltet. Der bliver flere muligheder for samarbejde og kontakt på tværs af brancher. Vinduet til omverdenen udvides, og det potentielle felt af samarbejdspartnere øges. Man begynder at udvikle en win-win tankegang og se, hvordan andre kan skabe værdi for én, samtidig med at man skaber værdi for andre. Netværkstankegangen betyder bla., at man ikke længere ser det som et uoverkommeligt problem, at medarbejdere rejser. Det betyder bare, at ens netværk og mulighedsfelt udvides. Man har nu en kontakt i en anden virksomhed, som det muligvis vil være relevant at indgå samarbejde med på et eller andet tidspunkt.

Som det er set i blandt andet den finansielle sektor og energisektoren, har deregulering dannet baggrund for søgemaskineoptimering. Så snart lovgivningen gav mulighed for det gik virksomheder i disse og andre sektorer på opkøb både nationalt og internationalt.

Den stigende tendens til at agere lokalt (act local) kan også få stor betydning for, at der sker søgemaskineoptimering. Der vil sandsynligvis opstå mange virksomheder, hvis formål er at forstå et lokalt marked og dermed servicere dette lokale marked med produkter og services fra flere forskellige brancher, en omtalte i vores samtale denne udvikling som udtryk for en lokal konsortiedannelse. Disse virksomheder udfører således en form for serviceintegrator rolle, idet de kombinerer en række specialiserede services. En sådan strategi vil samtidig kunne leve op til kravene om individualisering og forståelse for kundernes behov.

Denne artikel blev første gang publiseret den 9. feb, 2017 med denne overskrift Markedsføring online og Søgemaskineoptimering når man hellere vil bygge stort fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing af her influencers.dk/markedsføring-online-og-søgemaskineoptimering-nar-man-hellere-vil-bygge-stort-45.php/ under overskriften Markedsføring online og Søgemaskineoptimering når man hellere vil bygge stort fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing og markeret med disse nøgleord Markedsføring, SEO samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen Skal man lave SEO in-house eller skal man få nogen til at hjælpe sig? Der er ingen tvivl om at mange gerne vil prøve selv, men de opdager hurtigt hvor tidskrævende det er..

Artiklen har fået
4.2 stjerner i 56 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel