Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

Definition af søgemaskineoptimering og SEO

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Søgemaskineoptimering – hvad er det? er et spørgsmål der bliver stillet oftere og oftere.

Første gang, vi lagde mærke til ordet søgemaskineoptimering, var i forbindelse med nogle forelæsninger i efteråret 2000. Det blev brugt i forbindelse med gennemgangen af specielle former for samarbejder, hvor virksomhederne kom fra forskellige brancher. Ordet blev ligeledes anvendt oftere og oftere i aviserne i forbindelse med disse meget atypiske samarbejder, hvor virksomhederne oprindeligt var placeret i adskilte brancher.

Online markedsføring og Søgemaskineoptimering

Det var dog ikke sådan at forstå, at deres samarbejder ikke gav mening. Tværtimod! De virkede meget logiske, når man så på formålet med alliancerne og parternes kompetencer. Vi fik derfor fornemmelsen af, at nogle kloge hoveder så sammenhænge, hvor andre tidligere ikke havde været i stand til at se rationalet for forretningsdrift, og denne fornemmelse samt en medfødt nysgerrighed blev kilden til hele vores afhandling. Hvor kom denne forståelse for sammenhænge fra? Hvorfor var nogen i stand til at se forretningsmuligheder, hvor andre ikke ville bevæge sig hen?

Med de spørgsmål i baghovedet kontaktede vi en række personer, der kunne hjælpe os med at spore os ind på begrebet, og hvad det dækkede over.
FinTech, crowdfunding og Sociale Medier

Denne nuancering af begrebet gjorde det klart for os, hvilken form for søgemaskineoptimering vi beskæftigede os med. Vi fokuserede på markedssøgemaskineoptimering – den form for søgemaskineoptimering, som påvirker branchers ”grænser”. Det litteraturstudie, som vi havde sideløbende med de indledende interviews, afslørede, at begrebet på engelsk hed ”Search engine optimisation”. For ikke at skabe yderligere flertydighed omkring begrebet valgte vi herefter at oversætte det til søgemaskineoptimering.

For at kunne beskæftige os med SEO må vi vide hvad det er.

Hvad er søgemaskineoptimering?

Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til samfundsudviklingen?

Hvordan påvirkes brancher af søgemaskineoptimering?

Hvordan har virksomhederne identificeret mulighederne for at skabe søgemaskineoptimering?

Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til virksomhedsstrategi?

Grundet vores tilgang og analysens natur har vi valgt at arbejde eksplorativt. Det har den konsekvens, at analysen spænder over relativt mange fag- og emneområder. Denne tilgang har efter vores bedste overbevisning givet optimale muligheder for at kunne nå til en større erkendelse af søgemaskineoptimeringens natur. På den måde har vi også haft muligheden for at relatere søgemaskineoptimering-begrebet til en meget betydelig mængde teoretisk litteratur.

Fordi behandlingen af søgemaskineoptimering i litteraturen indtil nu har været temmelig sparsom, føler vi, at det ville have været forkert at gå i dybden med et enkelt af de mange emner, vi berører i denne artikkelserie. Det må være en opgave for kommende forfattere.

Som beskrevet i forudgående afsnit havde vi haft en del overvejelser inden vi påbegyndte analysen. Vi havde været vidt omkring i mange fagområder og ladet os inspirere af en række danske og internationale eksempler på søgemaskineoptimering, men vi stod stadig med det ubesvarede spørgsmål: Hvad er søgemaskineoptimering?

Arbejdet med definering af søgemaskineoptimering er vigtigt for at opbygge en terminologi og eksplicitere vores opfattelse af begrebet. Dermed danner vi baggrunden for en videre konsensus omkring, hvad begrebet søgemaskineoptimering er, og hvilke emner det berører.

Optimering søgemaskiner og Søgemaskineoptimering

FinTech, crowdfunding og Sociale Medier

Afsnittet er struktureret ved, at vi indleder med en diskussion af begrebet i den eksisterende litteratur for at identificere interessante tanker og teoretiske ståsteder. Herefter følger en diskussion af begrebets enkeltdele, som til sidst leder frem til en præsentation af vores terminologi, som vil blive anvendt i den øvrige del af analysen.

Det spørgsmål ledte os meget vidt omkring og bragte os sammen med en masse spændende mennesker. Samtidig blev store mængder aktuelle artikler og bøger studeret for at afdække relevante tendenser på samfundsniveau. Under denne søgen efter tendenser måtte vi gang på gang konstatere, at det ikke lod sig gøre at tegne et entydigt billede af den tid, vi lever i. Det vi fandt, var snarere en stor mængde sameksisterende modsatrettede tendenser – paradokser.

Markedsføring på nettet og Søgemaskineoptimering

Med denne viden i baghovedet søgte vi et spadestik dybere til næste niveau. Vi ville se og forstå søgemaskineoptimeringen i levende live. Vi ville have svar på spørgsmålet Hvordan påvirkes brancher af søgemaskineoptimering?

Med det spørgsmål i baghovedet opsøgte vi nogle virksomheder, som havde oplevet søgemaskineoptimering på egen krop. For at opbygge et solidt fundament valgte vi i første omgang at se på virksomheder, som var beskæftiget med finans eller medier, da det især var her, vi havde lagt mærke til søgemaskineoptimering. Derigennem blev det klart, at case-virksomhedernes brancheoverskridende aktiviteter i høj grad er et resultat af et arbejde med at identificere nye muligheder. Næste skridt blev derfor helt naturligt at arbejde med spørgsmålet Hvordan har virksomhederne identificeret mulighederne for at udnytte søgemaskineoptimering?

For at besvare det spørgsmål rettede vi endnu engang fokus mod case-virksomhederne. Denne gang var fokus imidlertid på, hvordan de havde arbejdet med forståelsen for deres virksomhed og dens muligheder for at skabe søgemaskineoptimering. Det var her interessant at betragte, hvorledes virksomhederne bevidst såvel som ubevidst arbejdede med sine mulighedsfelter og herigennem identificerede en række muligheder for at skabe søgemaskineoptimering. Efter denne indsigt stod endnu et centralt spørgsmål dog stadig ubesvaret: Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til virksomhedsstrategi?

For at besvare disse spørgsmål måtte vi kigge tilbage gennem alle dele af processen for at finde frem til de forhold, som havde været med til at udvikle virksomhedernes forståelse for søgemaskineoptimeringens natur.

Få en hjemmeside og Søgemaskineoptimering

FinTech, crowdfunding og Sociale Medier

Evnen til at kombinere viden for derigennem at se, skabe og forstå nye sammenhænge bliver stadig væsentligere for det moderne menneske og den moderne virksomhed. En bedre forståelse for virksomhedens placering i en større sammenhæng er derfor nødvendig. Vejen frem til forståelse af sådanne komplekse sammenhænge er dog ikke let. Før vi stod klar med det overordnede emne for denne afhandling, var vi vidt omkring i forskellige afkroge af strategifeltet.

Processen, som gik forud for analysen, indledte vi med at arbejde med netværk som vidensbærer og organiseringsform. Vi bemærkede, hvorledes netværk er særdeles effektive og fleksible på samme tid. Den løse struktur giver en effektiv allokering af ressourcer og kompetencer vha. traditionelle markedsmekanismer men med væsentligt lavere transaktionsomkostninger end ved normale markedstransaktioner. Netværksøkonomien har således været medvirkede til at gøre kompetencer til en handelsvare. Individer og virksomheder køber eller bytter kompetencer med hinanden, og samtidig bevirker netværksorganiseringen, at enkeltvirksomheder bliver i stand til at løfte langt mere komplekse opgaver, når man har adgang til en meget betydelig kompetencebase. Organisationers grænser bliver dermed mere diffuse, når viden og kompetencer bliver udnyttet på tværs af organisationer.

Internet annoncering og Søgemaskineoptimering

Vi syntes udviklingen var utrolig spændende og gik derfor hurtigt i gang med at kontakte personer, som vi troede kunne bidrage med mere viden. Gennem lange samtaler med vores informanter og andre sparringspartnere diskuterede vi begrebet søgemaskineoptimering. Der var en række fælles træk hos de mennesker, vi talte med om emnet. De fandt det særdeles relevant og interessant, men deres konkrete viden om begrebet var begrænset. Vi savnede en definition, et overblik, en forståelse for de strategiske konsekvenser og en indsigt i, hvorledes virksomheder kan forholde sig til en langt mere dynamiske brancheopfattelse. Vi så derfor et klart behov for at analysere søgemaskineoptimeringens natur og dens implikationer.

Sociale medier er rigtigt gode til at sprede et budskab meget hurtigt, og man kan derfor hurtigt få svar fra sine Venner, ogkring stort set alle spørgsmål.

Lad os sige at jeg vil købe en fladskærm. En google søgning giver millioner af resultater, mens en forespørgsel på Facebook til ens venner eller på twitter kan give relevante svar på få minutter fra mennesker du tro på, og ikke mindst stoler på.

De fleste sider om fladskærme der kommer frem i SERP på Google er resultatet af massiv søgemaskineoptimering, og kan derfor i nogle tilfælde være mindre sandfærdige. Under alle omstændigheder bliver der lagt mere vægt på hvad ens venner siger end en tilfældig hjemmeside. Hvis du siger at billedet på fladskærmen er fin, men fjernbetjeningen er for svær at finde ud af, så er det nok ikke den skærm jeg køber.

Det bringer os tilbage til selve livets spørgsmål i søgemaskineoptimering.

Hav det rigtige indhold!

På samme måde som Google Street View indsamlede WiFi data i Danmark har de også gjort det i Italien, og den Italienske anklager er nu ved at se om der kan rejses sigtelse for brud på privatlivs rettighederne.

De indsamlede data er alle fra ubeskyttede netværk, og Google har altså ikke gjort andet end enhver med en labtop computer kan gøre ved at bevæge sig ned af den samme gade.

Hvad har street view at gøre med SEO?

Street view og SEO har en del med hinanden at gøre, mest fordi resultaterne fra en søgning efter noget i en bestemt by vil give et resultat fra Street View. Det vil sige at der kun er 9 pladser tilbage på forsiden af Googles Serch Engine Result page, SERP.

For at vende tilbage til Italien, så er Google også blevet tvunget til at sætte særlige mærker på deres biler, og til at offentliggøre deres ruter, så man i givet fald kan undvige dem på vej til og fra sine gøremål…

Denne artikel blev første gang publiseret den 13. feb, 2017 med denne overskrift Definition af søgemaskineoptimering og SEO af her influencers.dk/søgemaskineoptimering-hvad-er-det-49.php/ under overskriften Definition af søgemaskineoptimering og SEO og markeret med disse nøgleord Markedsføring, SEO samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen For at kunne beskæftige os med SEO må vi vide hvad det er. Hvad er søgemaskineoptimering? Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til samfundsudviklingen? Hvordan påvirkes brancher af søgemaskineoptimering? Hvordan har virksomhederne identificeret mulighederne for at skabe søgemaskineoptimering? Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til virksomhedsstrategi? Grundet vores tilgang og analysens natur har vi valgt at arbejde eksplorativt..

Artiklen har fået
4.6 stjerner i 172 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel