Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

Søgemaskineoptimering og udviklingen i brancher beskrevet i litteraturen fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Brancheevolution og søgemaskineoptimering i litteraturen

Traditionelt set har man arbejdet med livscykluser for produkter – produkter udvikles modnes og forældes [Porter, 1980]. Samme cyklus kan ofte observeres i brancher [Porter, 1980]. I de fleste brancher vil der med mellemrum være en form for innovation, ændret demografi eller lignende, som påvirker udbud eller efterspørgsel. Innovationen kan eksempelvis være en teknisk innovation eller en innovativ forretningsidé [Hamel, 2000 og Tapscott et al, 2000], som fordrer en fundamental redefinering af branchen, hvilket betyder, at branchen i praksis vil opføre sig, som var det en ny branche, der var ved at opstå.
Søgemaskineoptimering kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt. Hvis du vil have dine hjemmesider til at få den rigtige placering i Google, så er du nød til at bruge Hjemmeside analyse.

Ofte vil etablerede virksomheder fra andre brancher spille en væsentlig rolle i skabelsen af branchen og i fastlæggelsen af en branches udviklingsforløb. Disse virksomheder uden forudgående relation til den nye branche vil ifølge Porter [1980] ofte besidde en række alternative ressourcer og kompetencer, som kan anvendes i den nye branche. Virksomhederne bibringer samtidig et nyt syn på branchen, og de er ikke bundet af tidligere strategiske beslutninger.

Flere brancher pr virksomhed

Virksomheders indtrængen fra andre brancher medfører ofte, at branchen i realiteten udvides – fodboldbanens linjer flyttes – og nye aktører bringes i spil. I den tidlige fase er der som regel endnu ikke opstået regler for spillet. Det betyder, at fasen ofte vil være præget af betydelig turbulens og usikkerhed. Der vil ofte være et kapløb mellem aktørerne om at fastlægge det nye produktparadigme og regler for at opnå størst mulig indflydelse over branches udviklingsforløb og måske i sidste ende definere en ny branche.

Indgangsbarrierer

Indgangsbarrierer spiller ligeledes en central rolle i forhold til aktørernes ønske om at krydse en branchegrænse. Indtræden i en hvilken som helst branche vil medføre en række omkostninger, som vil holde nogle aktører ude. Lave og/eller faldende indgangsbarrierer medfører, at nye aktører bevæger sig ind i branchen [Porter, 1980]. På den måde tilføres branchen ny dynamik, og markedskoncentration modvirkes. Indtrængernes entré i branchen betyder, at usuccesfulde virksomheder vil blive erstattet, og at magtbalancen i en vis grad opretholdes. Sker der ingen entré af nye virksomheder til branchen som følge af høje indgangsbarrierer, vil der være en tendens til koncentration omkring et faldende antal aktører i branchen [Porter, 1980].

Hvorfor er det interessant at være den nye spiller i et marked?

Porters tanker om skabelsen af brancher ligger i tråd med vores opfattelse af, hvorledes brancher skabes og redefineres. Vi er enige i, at virksomheder uden tidligere relation til branchen ofte vil være i stand til at anskue branchen på helt nye måder, da de ikke er bundet af tidligere tiders branchegrænser og -regler. Det ligger netop i kernen af vores tanker omkring søgemaskineoptimering, at virksomheder må forsøge at se, skabe og udvikle deres forståelse for sammenhænge. Det indbefatter også i høj grad en forståelse for alternative anvendelsesområder for eksisterende kompetencer.
Søgemaskineoptimering kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt. Hvis du vil have dine hjemmesider til at få den rigtige placering i Google, så er du nød til at bruge søgeoptimering.

 

Denne artikel blev første gang publiseret den 6. feb, 2017 med denne overskrift Søgemaskineoptimering og udviklingen i brancher beskrevet i litteraturen fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing af her influencers.dk/søgemaskineoptimering-og-udviklingen-i-brancher-beskrevet-i-litteraturen-43.php/ under overskriften Søgemaskineoptimering og udviklingen i brancher beskrevet i litteraturen fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing og markeret med disse nøgleord Forandringsledelse, Change Management samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen Hvordan kan du slå alle konkurrenter i en branche du ikke kender noget til ? Det er noget af det du kan lære om her, også selvfølgelig også lidt om søgemaskineoptimering.

Artiklen har fået
4.3 stjerner i 41 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel